Produktinformasjon

IM-App er utviklet fra Programvaren InformaMedica som viser 113 tilstander i muskel- og skjelettsystemet, beregnet på leger, fysioterapeuter og kiropraktorer, som et hjelpemiddel i deres arbeid med å informere pasienten om deres tilstand. For nærmere informasjon om hovedprogrammet, se: www.informamedica.no.

IM-App viser 52 av de vanligste ikke skadeutløste tilstander blant disse 113.

IM-App er fremstilt i en lettfattelig versjon, beregnet på alle oss som ikke har medisinsk bakgrunn, der alle medisinske uttrykk er "oversatt" til norske betegnelser.

IM-App er et hjelpemiddel for deg når du får plager fra muskel- og skjelettsystemet, for å hjelpe deg til raskere å finne årsaken til dine plager, og da også effektivt komme igang med riktig behandling for å bli fortere frisk. 

 

InformaMedica – din faste hjelper ved muskel- og skjelettlidelser

Last ned fra App Store Get it on Google Play

Hvorfor en egen App om muskel- og skjelettlidelser?

Fordi muskel- og skjelettlidelser er vår store folkesykdom

  • Som rammer 40% av norske kvinner og menn årlig
  • Som gir daglige plager hos 15% av disse
  • Som er årsak til 50% av alle langtidssykmeldinger
  • Som står for 40% av nye uføretrygder