Om selskapet InformaMedica AS

InformaMedica er en nystartet norsk virksomhet som har til hensikt å bedre den medisinske informasjonsflyten mellom behandler og pasient og mellom behandlere av ulike profesjoner og på ulike tjenestenivåer i helsevesenet. Dette skal skje gjennom bruk av digitale presentasjonsverktøyer.

Utviklet av:
Appen er utviklet av dr. med. Håkon Lie, spesialist i fysikalsk medisin/rehabilitering og nevrologi, som er hovedforfatter, og professor i ortopedi Lars Engebretsen (Oslo Universitetssykehus og Olympiatoppen), som er medisinsk medarbeider.

Medisinsk illustratør Kari C. Toverud, som er den eneste sertifiserte medisinske illustratøren i Europa, står for illustrasjonene. Videoopptakene er gjort på Norges Idrettshøgskole ved Lasse Nettum. Programmering av appen er utført av Johannes Sjøkvist i Konsept-IT.

InformaMedica – din faste hjelper ved muskel- og skjelettlidelser

Last ned fra App Store Get it on Google Play